Xuất khẩu dệt may của Ấn Độ tăng trở lại trong tháng 11 năm 2017

Xuất khẩu dệt may của Ấn Độ tăng trở lại trong tháng 11 năm 2017

Sau giai đoạn ngắn suy giảm xuất khẩu dệt may, kể cả xuất khẩu hàng thủ công trong các tháng năm, tháng sáu, tháng bảy và tháng mười năm 2017 thì xuất khẩu dệt may của Ấn Độ đã tăng trở lại  vào tháng 11 năm 2017. Xuất khẩu sản phẩm dệt thủ công, quần áo may sẵn, các sản phẩm bông, tơ tằm và đay, thảm đã tăng nhanh.

Theo dữ liệu do Tổng cục Thương mại và Thống kê công bố thì xuất khẩu dệt may của Ấn Độ đã tăng 20% trong tháng 11 năm 2017 so với tháng 10 trước đó.

Trong 20% gia tăng tổng thể về xuất khẩu dệt may thì hàng may mặc tăng 24%, vật liệu dệt bông tăng 24%, vật liệu dệt từ xơ nhân tạo tăng 9%, sản phẩm tơ tăng 17%, và sản phẩm dệt thủ công tăng 20%, thảm tăng 11% và sản phẩm đay tăng 10%.

Hoàng My Lan

Chia Sẻ Bài Viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *