Posts

Posts Shortcodes

You can show the posts with Porto Blog, Porto Recent Posts shortcodes.


Recent

Ngành dệt may đặt mục tiêu 34 tỉ USD năm 2018

Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) cho biết, năm 2017 là... đọc thêm

Xuất khẩu dệt may của Ấn Độ tăng trở lại trong tháng 11 năm 2017

Sau giai đoạn ngắn suy giảm xuất khẩu dệt may, kể cả xuất khẩu hàng thủ công trong các... đọc thêm


Timeline

Tháng Một 2018

Ngành dệt may đặt mục tiêu 34 tỉ USD năm 2018

Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) cho biết, năm 2017 là năm có nhiều thách thức đối với ngành dệt may Việt Nam với áp lực của Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) bị dừng lại cùng với tình hình xuất nhập khẩu dệt may cuối năm 2016, đầu năm 2017 gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ quý II năm 2017 với quyết tâm cao, ngành dệt may [...]

Xuất khẩu dệt may của Ấn Độ tăng trở lại trong tháng 11 năm 2017

Sau giai đoạn ngắn suy giảm xuất khẩu dệt may, kể cả xuất khẩu hàng thủ công trong các tháng năm, tháng sáu, tháng bảy và tháng mười năm 2017 thì xuất khẩu dệt may của Ấn Độ đã tăng trở lại  vào tháng 11 năm 2017. Xuất khẩu sản phẩm dệt thủ công, quần áo may sẵn, các sản phẩm bông, tơ tằm và đay, thảm đã tăng nhanh. Theo dữ liệu do Tổng cục Thương mại và Thống [...]


Grid

Ngành dệt may đặt mục tiêu 34 tỉ USD năm 2018

Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) cho biết, năm 2017 là năm có nhiều thách thức đối với ngành dệt may Việt Nam với áp lực của Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) bị dừng lại cùng với tình hình xuất nhập khẩu dệt may cuối năm 2016, đầu năm 2017 gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ quý II năm 2017 với quyết tâm cao, ngành dệt may [...]

Xuất khẩu dệt may của Ấn Độ tăng trở lại trong tháng 11 năm 2017

Sau giai đoạn ngắn suy giảm xuất khẩu dệt may, kể cả xuất khẩu hàng thủ công trong các tháng năm, tháng sáu, tháng bảy và tháng mười năm 2017 thì xuất khẩu dệt may của Ấn Độ đã tăng trở lại  vào tháng 11 năm 2017. Xuất khẩu sản phẩm dệt thủ công, quần áo may sẵn, các sản phẩm bông, tơ tằm và đay, thảm đã tăng nhanh. Theo dữ liệu do Tổng cục Thương mại và Thống [...]


Medium

Ngành dệt may đặt mục tiêu 34 tỉ USD năm 2018

Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) cho biết, năm 2017 là năm có nhiều thách thức đối với ngành dệt may Việt Nam với áp lực của Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) bị dừng lại cùng với tình hình xuất nhập khẩu dệt may cuối năm 2016, đầu năm 2017 gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ quý II năm 2017 với quyết tâm cao, ngành dệt may [...]

Đọc thêm

Xuất khẩu dệt may của Ấn Độ tăng trở lại trong tháng 11 năm 2017

Sau giai đoạn ngắn suy giảm xuất khẩu dệt may, kể cả xuất khẩu hàng thủ công trong các tháng năm, tháng sáu, tháng bảy và tháng mười năm 2017 thì xuất khẩu dệt may của Ấn Độ đã tăng trở lại  vào tháng 11 năm 2017. Xuất khẩu sản phẩm dệt thủ công, quần áo may sẵn, các sản phẩm bông, tơ tằm và đay, thảm đã tăng nhanh. Theo dữ liệu do Tổng cục Thương mại và Thống [...]

Đọc thêm

Large

Ngành dệt may đặt mục tiêu 34 tỉ USD năm 2018

Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) cho biết, năm 2017 là năm có nhiều thách thức đối với ngành dệt may Việt Nam với áp lực của Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) bị dừng lại cùng với tình hình xuất nhập khẩu dệt may cuối năm 2016, đầu năm 2017 gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ quý II năm 2017 với quyết tâm cao, ngành dệt may [...]

Đọc thêm

Xuất khẩu dệt may của Ấn Độ tăng trở lại trong tháng 11 năm 2017

Sau giai đoạn ngắn suy giảm xuất khẩu dệt may, kể cả xuất khẩu hàng thủ công trong các tháng năm, tháng sáu, tháng bảy và tháng mười năm 2017 thì xuất khẩu dệt may của Ấn Độ đã tăng trở lại  vào tháng 11 năm 2017. Xuất khẩu sản phẩm dệt thủ công, quần áo may sẵn, các sản phẩm bông, tơ tằm và đay, thảm đã tăng nhanh. Theo dữ liệu do Tổng cục Thương mại và Thống [...]

Đọc thêm

Large Alt

Ngành dệt may đặt mục tiêu 34 tỉ USD năm 2018

Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) cho biết, năm 2017 là năm có nhiều thách thức đối với ngành dệt may Việt Nam với áp lực của Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) bị dừng lại cùng với tình hình xuất nhập khẩu dệt may cuối năm 2016, đầu năm 2017 gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ quý II năm 2017 với quyết tâm cao, ngành dệt may [...]

Đọc thêm

Xuất khẩu dệt may của Ấn Độ tăng trở lại trong tháng 11 năm 2017

Sau giai đoạn ngắn suy giảm xuất khẩu dệt may, kể cả xuất khẩu hàng thủ công trong các tháng năm, tháng sáu, tháng bảy và tháng mười năm 2017 thì xuất khẩu dệt may của Ấn Độ đã tăng trở lại  vào tháng 11 năm 2017. Xuất khẩu sản phẩm dệt thủ công, quần áo may sẵn, các sản phẩm bông, tơ tằm và đay, thảm đã tăng nhanh. Theo dữ liệu do Tổng cục Thương mại và Thống [...]

Đọc thêm

Full

Ngành dệt may đặt mục tiêu 34 tỉ USD năm 2018

Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) cho biết, năm 2017 là năm có nhiều thách thức đối với ngành dệt may Việt Nam với áp lực của Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) bị dừng lại cùng với tình hình xuất nhập khẩu dệt may cuối năm 2016, đầu năm 2017 gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ quý II năm 2017 với quyết tâm cao, ngành dệt may [...]

Đọc thêm

Xuất khẩu dệt may của Ấn Độ tăng trở lại trong tháng 11 năm 2017

Sau giai đoạn ngắn suy giảm xuất khẩu dệt may, kể cả xuất khẩu hàng thủ công trong các tháng năm, tháng sáu, tháng bảy và tháng mười năm 2017 thì xuất khẩu dệt may của Ấn Độ đã tăng trở lại  vào tháng 11 năm 2017. Xuất khẩu sản phẩm dệt thủ công, quần áo may sẵn, các sản phẩm bông, tơ tằm và đay, thảm đã tăng nhanh. Theo dữ liệu do Tổng cục Thương mại và Thống [...]

Đọc thêm